Üyelik ve Üyelerin Hak ve Sorumlulukları

Ortaklık Ağı'na Üyelik

Ortaklık Ağı’na üyelik üç (3) kategori altında sınıflandırılmaktadır. Her kategoride yer alan üyeler çocuklarla ve çocuklar için çalışan sivil toplum örgütleri, üniversiteler, barolar, sendikalar, meslek örgütleri ve ağlardır. 

a. Tam Üyelik – Ortaklık Ağı’nın tam üyeleri, tüzel kişiliğe sahip, faal olan sivil toplum örgütleri, üniversiteler, barolar, sendikalar ve meslek örgütleridir. Tam üyelerin, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu’nda temsiliyet ve oy hakları vardır. Tam üyeliğe başvurabilmek için başvurucu örgütün en az bir yıldır çocuğa karşı şiddet alanında çalışma(lar) yürütüyor olması gerekmektedir. Tam üyelik statüsü bulunan örgütün art arda üç (3) Ortaklık Ağı Genel Kurulu’na katılım göstermemesi durumunda, Ortaklık Ağı Yürütme Kurulunun değerlendirmesi sonucu Yürütme Kurulu önerisi ve ardından Genel Kurul kararı ile örgütün statüsü gözlemci üyelik statüsüne düşürülebilir. 

b. Gözlemci Üyelik – Ortaklık Ağı’na üyelik için başvuru yapan tüzel kişiliğe sahip örgütün yukarıda belirtilen “tam üyelik” koşullarını karşılamaması durumunda; ağın çalışmalarını takip ederek veya dahil olarak kapasitesini geliştirebilmesi ve Ağ’dan destek alabilmesi için “Gözlemci Üye” olması yönünde karar verilebilir. Bir başvurucu örgüte gözlemci üye statüsü verilmesi için de yine başvurucu örgütün çocuğa yönelik şiddet alanında çalışmalar yürütüyor olması gerekmektedir. Gözlemci üyelerin Ortaklık Ağı Genel Kurulu’nda temsiliyet (katılım) hakları vardır ancak oy hakları yoktur. Gözlemci üyeler Genel Kurul’da Yürütme Kurulu’na aday olamazlar. Gözlemci üyelerin statüsü altı (6) ayda bir Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir ve (i) tam üyeliğe geçiş veya (ii) gözlemci üye olarak devam etme yönünde karar verilebilir. 

c. Sivil Ağ Üyeliği (Başka bir Ağın Ortaklık Ağı’na katılımı): Ortaklık Ağı’na başka ağlar da üye olabilmektedir. Ağların üyelik başvurusunda Ağ’ın tüm üyelerinin olurunun alındığına dair bir mutabakat metni gerekmektedir. Ağ’ların Ortaklık Ağı Genel Kurulu’nda temsiliyet (katılım) hakları vardır ancak oy hakları yoktur. Ağ’lar Genel Kurul’da Yürütme Kurulu’na aday olamazlar. Ortaklık Ağı Genel Kurulu’nda Yürütme Kurulu’nda temsiliyet ve oy hakları yoktur. Ağ’ların üyeliğinde de başvurucu ağın çocuğa karşı şiddet alanında en az bir yıldır çalışma yürütüyor olması gerekmektedir.


Üyelik Başvuru Süreci

Üyelik başvurusu için öncelikle Ortaklık Ağı’nın www.cocugasiddetionluyoruz.net adresli web sitesinde yer alan Ortaklık Ağı protokolünün ve mutabakat metninde yer alan açıklamalar ve koşulların incelenmesi gerekmektedir. Başvurucu örgüt ilgili belgelerdeki yerleri doldurup imzaladıktan sonra başvurusunu bilgi@cocugasiddetionluyoruz.net adresine göndererek Ortaklık Ağı sekreteryasına ulaştırabilir. Tüm üyelik başvuruları Sekretarya tarafından Ortaklık Ağı Yürütme Kurulu’nun üç (3) üyesinden oluşan Üye Değerlendirme Kurulu’na sunulur. Ortaklık Ağı Protokolü, Mutabakat Metni ve Ortaklık Ağı politika metinlerinde belirtilen ilkeler ile üyelik statüsü başvuru gereklilikleri göz önünde bulundurularak başvurucu örgütün kurumsal ve yönetimsel yapısı, ekibi, hedefleri, planları ve yaptığı çalışmalara dair bilgiler ve/veya belgeler açık kaynaklardan araştırılır ve başvuruyu takiben düzenlenen ilk Yürütme Kurulu toplantısında Yürütme Kurulu üyeleri ile değerlendirilerek örgütün üyelik statüsüne ilişkin karar alınır. Karar nedeniyle birlikte Sekretarya tarafından başvurucu örgüte bildirilerek üyelik başlatılır veya başlatılmaz. Ortaklık Ağı Genel Kurulu’na üç (3) ay kala gelen üyelik başvuruları Genel Kurul’dan sonra değerlendirilir.


Üyelerin Hak ve Sorumlulukları

1. Her “tam üyenin” Ortaklık Ağı Genel Kurulu’nda temsiliyet ve bir (1) oy hakkı vardır. 

2. Gözlemci üyelerin Ortaklık Ağı Genel Kurulu’nda temsiliyet hakları vardır ancak oy hakları yoktur. 

3. Ortaklık Ağı’na üye (tam, gözlemci veya ağ) her örgütün Protokol ve Mutabakat Metninde yer alan amaç ve ilkeler doğrultusunda hareket etmesi beklenir. 

4. Üye Değerlendirme Kurulu’nun önerisi ve Yürütme Kurulu kararıyla Ortaklık Ağı’nın amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği gözlemlenen Ortaklık Ağı üyelerinin üyelikleri durdurulur. Üyeliği durdurulan üyenin Ortaklık Ağı’ndaki statüsü, üyenin de katılımı ve dinlenmesiyle takip eden ilk Genel Kurul’da karara b ağlanır. 

5. Üyeler, Sekretarya aracılığıyla nedenini yazılı olarak Yürütme Kuruluna bildirmek suretiyle Ortaklık Ağı’ndan ayrılabilirler.