Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon- Çocuk İstismarı Davalarında Failin de Çocuk Olması Durumunda Yasal Değişiklik Önerileri Panel ve Çalıştay Raporu

Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon- Çocuk İstismarı Davalarında Failin de Çocuk Olması Durumunda Yasal Değişiklik Önerileri Panel ve Çalıştay Raporu'na aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

Ayrıca KİKAP TRABZON -TRABZON BAROSU işbirliği ve Trabzon Valiliğinin katkılarıyla  Trabzon Radison Blu Otelde  18 Kasım Dünya Çocuk İstismarını Önleme Gününde düzenlenen ÇOCUK İSTİSMARI DAVALARINDA FAİLİNDE ÇOCUK OLMASİ DURUMUNDA YASAL DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ konulu PANEL ve ÇALIŞTAY  Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Bölümü web sayfasında   Türkiye'den  tek etkinlik olarak paylaşılmıştır. https://www.coe.int/en/web/children/2019-edition