Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 30. Yılında Türkiye’de Çocuk Mahpus Olmak

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 30. Yılında Türkiye’de Çocuk Mahpus Olmak Raporu'nu aşağıda yer alan butondan indirebilirsiniz. 


İkiz Bebekleriyle Hapishanede Tutulan Filiz Karaoğlan Hakkında Ortak Açıklama'ya aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.tcps.org.tr/?q=content/i%CC%87kiz-bebekleriyle-hapishanede-tutulan-filiz-karaog%CC%86lan-hakk%C4%B1nda-ortak-ac%CC%A7%C4%B1klama


Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Hayatını Kaybeden Çocuk Mahpus Veli Ersoy Hakkında Ortak Açıklama'ya aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.tcps.org.tr/?q=content/eski%C5%9Fehir-h-tipi-kapal%C4%B1-ceza-infaz-kurumunda-hayat%C4%B1n%C4%B1-kaybeden-%C3%A7ocuk-mahpus-veli-ersoy