Üye Kurum/Kuruluş Materyalleri

Türkiye’de STEM Alanındaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri Araştırma ve İzleme Raporu-Uçan Süpürge Derneği
Göç ve İnsani Yardım Vakfı'nın hazırladığı "2019 Yılı İnternet Medyası Çocuk Hak İhlali İzleme Raporu" yayımlandı!
BM Evrensel Periyodik İnceleme-Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
Göç ve İnsani Yardım Vakfı Çocuk Forumu Gözlem Raporu
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 30. Yılında Türkiye’de Çocuk Mahpus Olmak
Uluslararası Çocuk Merkezi- İnsan Ticareti Politika Notu
Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon- Çocuk İstismarı Davalarında Failin de Çocuk Olması Durumunda Yasal Değişiklik Önerileri Panel ve Çalıştay Raporu
Göç ve İnsani Yardım Vakfı-İnternet Medyası Çocuk Hak İhlali İzleme Raporu
ADALET REFORMU/ 2019 ÇERÇEVESİNDE ÇOCUKLARI İLGİLENDİREN KONULARI KAPSAYAN ÇOCUK VAKFI RAPORU
Çocuğun Cinsel İstismar Beyanının Ardından yapılması Gerekenler
Cinsel İstismara Koruyucu-Önleyici Yaklaşım 10 Madde Serisi
Çocuklar İçin Onay Videosu
Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak Uygulama Kitabı
Şiddet Bir Sınırı Aşmaktır: Gençlerin Toplumsal Cinsiyet ve Flört Şiddeti Algılarına Yönelik Araştırma Raporu
Gençler Arası İlişkilerde Flört Şiddeti: Eğitimciler için Bilgilendirici Broşür
Şifalı Bilgiler Dergisi
Ne Var Ne Yok Eğitici Eğitimi Projesi Videosu
Futbolda Cinsel Şiddet ev Cinsiyet Ayrımcılığı Sempozyum Kitabı
Kalkınma Atölyesi Kooperatifi
YÖRET Vakfı Cinsel İstismar Yasa Tasarı Bildirisi
BİRLİKTE TEKRAR SÖYLÜYORUZ: EVLİLİK MÜESSESİ YETİSKİNLER İÇİNDİR, ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİL! ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARINDA RIZA ARANMAZ!
Türk Ceza Kanunu’nda Çocuk Cinsel İstismarı Maddesindeki Değişiklik İle İlgili Çağrımız! #BirBileneSorun
Dünya Kız Çocukları Günü
Kampanya: Çocuğa şiddet savunulamaz, kabul edilemez, önlenebilir!
Üyelerimizden Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden Kampanya: #BunuYapabiliriz
2015 Yılında En Az 875 Çocuk Önlenebilir Sebeplerden Dolayı Yaşamını Kaybetti!
Panel Daveti: Fiziksel Cezanın Sonlandırılması İçin Birlikte Harekete Geçiyoruz
Çocuk Hakları Günü’nde Üyelerimizden İnsan Hakları Derneği Çocuk Hakları ve Çocuğa Karşı Şiddet Raporu Yayınladı
Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Politika Belgeleri
Üyelerimizden ÇTCS ile Mücadele Ağı’ndan Turizm ve Seyahatte Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsü Ülke Raporu
Üyelerimizden ÇTCS ile Mücadele Ağı’ndan Çocuklara Karşı Cinsel Amaçlı Turizmi Önlemek için Yayınlar
Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Ezidi Çocuklar Kendi Oyuncağını Üretiyor Sergisi Kataloğu
AÇOK, Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği, Üniversite Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşam Deneyimleri
Ortak Politika Notu: Çocuğa karşı cinsel sömürü ve istismar önlenebilir!
İnsan Hakları Derneği’nin Çocuk Alanındaki Çalışmaları
ÇARE DER’in Çocuğa Karşı Şiddetle ilgili yayınları
Çocuk Hemşireleri Derneği’nin Çocuğa Karşı Şiddet ile ilgili yayınları
Uluslararası Çocuk Merkezi’nin Çocuğa Karşı Şiddet ile ilgili yayınları