Üye Kuruluşlar

Tam Üyeler

Ali İsmail Korkmaz Vakfı- ALİKEV - Ali İsmail Korkmaz Foundation
Anne Çocuk Eğitim Vakfı – AÇEV - Mother Child Education Foundation
Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi - Ankara Bar Association Child Rights Center
Ankara Hitit Gençlik ve Spor Klubü Derneği - Ankara Hitit Youth and Sports Club
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi – AÇOK – Ankara University Faculty of Medicine Child Protecion Center
Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı - Mother and Infant Health Foundation
Başak Kültür ve Sanat Vakfı - Başak Culture and Art Foundation
Başka Bir Okul Mümkün Derneği - Another School is Possible Association
Bebek Ruh Sağlığı Derneği – Turkish Association for Infant Mental Health
Bir Dünya Çocuk Derneği - Children of One World
Bursa Barosu - Bursa Bar Association Child Rights Center
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi – ÇOÇA İstanbul Bilgi University Children’s Studies Unit
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği – CİSST Civil Society Association in Penal System
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği - Association for Supporting Contemporary Life
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği - Association for Struggle Against Sexual Violence
16. Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği – ÇAREDER - Child Mental Health and Guidance Association
Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği – ÇAÇADER - Children Under Same Roof Association
Çocuk Hemşireleri Derneği - Association of Pediatric Nurses
Çocukları Kadınları ve Aileleri Koruma Derneği – ÇOVAK – Association for Protection Society
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği – Child Abuse and Neglect Prevention Association
Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği – Turkish Society for Prevention of Child Protection Centers Support
Çocuk Vakfı - Child Foundation
Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği - Child and Information Safety Association
Denizli Otizm Derneği
Diyarbakır Barosu – Diyarbakır Bar Association
Down Sendromu Derneği - Down Syndrome Association
Eğitim-Bir Sen – Union of Educators Solidarity
Eğitim Reformu Girişimi– Education Reform Initiative
Eksi 25 Derneği– Below 25 Association
Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği- The İdea and Arts Workshop Association
Ergen Sağlığı Derneği–Adolescent Health Association
Gaziantep Barosu - Gaziantep Bar Association Child Rights Center
Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi– Gazi University Child Protection Center
Gelecek İçin Gençlik Derneği - Youth for the Future Association
Genç Erişim Derneği– Youth Access Association
Genç Hayat Vakfı– Young Life Foundation
Gençlik Servisleri Merkezi GSM – Youth Services Center
Göç ve İnsani Yardım Vakfı – GİYAV Migration and Humanitarian Aid Fund
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği – HASUDER – Society of Public Health Specialists
Humanist Grup Derneği – Humanist Group Association
Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği – Life is in Your Hands Youth Academy Association
Hayata Destek Derneği - Support To Life
İnsan Hakları Derneği – Human Rights Association
İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi – Istanbul Bar Child Rights Center
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi – İzmir Bar Association Child Rights Center
Kalkınma Atölyesi Kooperatifi – Development Workshop Cooperative
KAMER Vakfı – KAMER Foundation
Kaos GL Derneği – Kaos GL Cultural Research Association
KİKAP- Karadeniz İlleri Kadın Platformu Samsun Derneği – Black Sea Provinces Women Platform Samsun Association
KİKAP- Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon Derneği – Black Sea Provinces Women Platform Trabzon Association
Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği – Foster Family, Adoption Association
Kültür Kenti Vakfı – Culture City Foundation
Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi – Marmara University Child Protection Implementation and Research Center
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği-Mor Salkım Women’s Solidarity Association
Rengarenk Umutlar Derneği - Colourful Hopes Association
Önce Çocuklar Derneği - Children First Association
Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği – ÖZ-GE DER – Solidarity with Freedom-Deprived Juvenile
Polatlı Duatepe Eğitim, Kültür, Sanat ve Gençlik Derneği
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi - Sabanci University Gender Forum
Sakarya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu – Sakarya Bar Children’s Rights Commission
Salıncak Derneği
SANAD Organization
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği – SHUDER – Turkish Society of Social Workers
Sulukule Gönüllüleri Derneği – Sulukule Volunteers Association
Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği – Tarlabaşı Community Center
Tohum Otizm Vakfı - Tohum Autism Foundation
Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği – DUYDER – Social Awareness and Anti-Violence Association
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği – TOHAD - Social Rights and Research Association
Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı – TOÇEV – Tuvana Education Foundation for Children
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı – TCYOV – Turkish Foundation of Freedom to Children
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği – Turkish Association for Child and Adolescent Psychiatry
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı – TEGV Educational Volunteers Foundation of Turkey
Türk Eğitim Sen – Turkish Education Union
Türkiye Gençlik Birliği Derneği – Turkey Youth Union Association
Türkiye Gençlik Federasyonu – Youth Federation of Turkey
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı – Children in Need of Protection Foundation of Turkey
Türkiye Sakatlar Derneği-Turkey Disabled Association
Türkiye Psikiyatri Derneği – Psychiatric Association of Turkey
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği – Turkish Psychological Counseling and Guidance Association
Türk Psikologlar Derneği – Turkish Psychologists Association
Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği – TurkMSIC Turkish Medical Student’s International Committee
Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA KOOP)-SS. Life Women Environment and Culture Co-Op
Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği – Flying Baloon Child and Youth Association
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği – Flying Broom Women’s Communication and Research Association
Uluslararası Çocuk Merkezi – ICC – International Childrens Center
Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı -YÖRET-Foundation for Promotion of Guidance and Counselling in Higher Education

Ağ Üyeleri

Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı – Lawyers Network for Children
Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı – ÇTCS – Network for Combat Commercial Sexual Exploitation of Children – CSEC Network