Tarihçe

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı (Ortaklık Ağı) 2012 yılında, UNICEF Türkiye Ofisi ve Avrupa Birliği finansmanıyla diğer üç Güney Doğu Avrupa ofisi ile birlikte (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan) çocuğa karşı şiddetin izlenmesinde sivil toplum ve kamu kurumları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini hedefleyen bir proje kapsamında oluşturulmuştur.

Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik izleme rolünü güçlendirmek amacıyla kurulan Ortaklık Ağı,  Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri, üniversitelerin çocuklarla ilgili çalışan birimleri, meslek örgütleri, barolar ve ağlardan oluşmaktadır. Çocuğa karşı şiddeti önlemede hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını destekleyen Ortaklık Ağı, kurulduğu dönemde gösterge temelli izleme ve eğitim programı geliştirmek amacıyla bir seri kapasite geliştirme programı ve eğitim materyali hazırlamıştır. Ortaklık Ağı’nın çalışmaları Ağ üyelerinin kapasitelerini arttırmak ve onların çalışmalarının desteklenmesi amacıyla alandaki ihtiyaca yönelik eğitimler, bilgilendirme toplantıları, konferans ve sempozyumlarla devam etmektedir.

Ortaklık Ağı’nın sekreterya görevini kurulduğu günden bu yana Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) ve Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (ÖZ-GE Der) yürütmüştür. 2013-2015-2017 ve 2019 yılları olmak üzere toplamda 4 Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta 46 üyesi bulunan Ortaklık Ağı’nın 2021 yılı itibariyle 96 üyesi bulunmaktadır.