Ortaklık Ağı’nın amacı

Ortaklık Ağı’nın amacı; Türkiye'de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri (STÖ), üniversiteler, barolar, sendikalar, meslek örgütleri ve ağların çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemektir. Ortaklık Ağı; çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde sivil toplumun izleme ve savunu rolünü güçlendirmek için çalışır. Ağ, çalışmalarında çocukların haklarını yasal garanti altına alan, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alır ve çalışmalarına bu yasalar çerçevesinde yön verir. Ortaklık Ağı’nın faaliyetleri; bilginin ve kapasite gelişiminin çocuk haklarını gerçekleştirmede güçlü bir araç olduğu inancına dayalı olarak planlanır. Bu nedenle bilginin en yaygın şekilde dağıtımını ve ulaşılabilir olmasını sağlayan çalışmalar yapılır. Ağ Türkiye’deki yerel ve ulusal STÖ’ler ile uluslararası kuruluşların birbiriyle temas, ilişki ve işbirliği içerisinde olmalarına destek veya katkı vererek; yeni bilgi teknolojileri aracılığıyla bilgi dağılımını kolaylaştırarak ve yönlendirme/destek mekanizmaları kurarak STÖ’leri güçlendirir.