Ortaklığın Hedefleri ve Faaliyet Alanları

Ortaklığın Hedefleri

 • Türkiye’de çocuğa karşı farklı şiddet türlerini görünür kılmak, 
 • Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti izleme rolünü güçlendirmek üzere stratejiler geliştirmek ve uygulamak, 
 • Çocuğun şiddet nedeniyle uğradığı hak ihlalleri konusunda veri toplayarak ve veriyi analiz ederek kanıt temelli savunu yapmak,  
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının, çocuğa yönelik şiddetin önlenmesine dair politika, hizmet ve yükümlülüklerinde çocuğun üstün yararı ilkesini göz etmesine yönelik baskı oluşturmak, 
 • Çocuklar ile veya çocuklar için çalışan sivil toplum örgütleri ile meslek örgütleri arasında etkin ortaklıklar kurmak ve bunu teşvik etmek, 
 • Ortaklığın ve çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamaktır.


Faaliyet alanları

 • Gösterge temelli izleme yapmak 
 • Raporlama yapmak 
 • Bilgi paylaşımı ve bilgileri güncel tutacak sistem ve uygulamaları hayata geçirmek 
 • Farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yapmak 
 • Kapasite geliştirme çalışmaları yapmak 
 • Veri toplamak ve araştırma yapmak 
 • Savunuculuk yapmak