Ortak Çalışma İlkeleri

Ortak Çalışma İlkeleri 

1. Ortaklık Ağı, amaç ilkesinde yer alan konuda çalışan ve bu protokole uygun çalışmayı kabul eden örgüt ve ağların katılımına açıktır. 

2. Ortaklık Ağı çalışmalarını, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de yer alan yaşama ve gelişme hakkı, çocuğun yüksek yararının gözetilmesi, çocuğun katılımının sağlanması ve ayrımcılık gözetmeme olarak düzenlenmiş dört şemsiye hakkın rehberliğinde yürütür. 

3. Ortaklık Ağı çocuğa karşı şiddet ve şiddettin önlenmesi için sivil toplumun izleme rolünü belirlerken aşağıdaki tavsiyeleri referans olarak kabul eder; 

   a. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 19. Maddesi 

   b. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin 8 ve 13 sayılı genel yorumları 

   c. Birleşmiş Milletler Çocuğa Karşı Şiddet Raporu 

   d. Birleşmiş Milletler Çocuğa Karşı Şiddet Özel Temsilcisinin tavsiyeleri 

4. Ortaklık Ağı, çocukların karar ve çalışmalara katılımını sağlamaya azami özen gösterir. 

5. Üyeler, Ortaklık Ağı’nın ürettiği/yürüttüğü çalışmaların sorumlu birer katılımcısıdır ve bu çalışmalara katılım konusunda üyelerin azami özeni göstermeleri beklenir. 

6. Ortaklık Ağı çalışmaları aşağıdaki ilkelere dayalı ve duyarlı biçimde geliştirilir. 

   a. Çok disiplinlilik 

   b. Toplumsal cinsiyete duyarlılık 

   c. Hak temellilik 

   d. Özel hayatın gizliliğine saygı 

   e. Engelli erişimine uygunluk 

7. Üye örgütlerin kendilerini Ağ’da temsil edecek kişileri seçerken aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmesi beklenir: 

   a. Düzenli katılım sağlamak 

   b. Çalışma planına uygunluk 

   c. Alınan kararlar ve yapılan çalışmaları temsil edilen örgüt ile düzenli olarak paylaşarak örgütün görüş ve önerilerini Ortaklık Ağına bildirmek 

8. Ortaklık Ağı çalışmaları sırasında karşılaşılan hak ihlalleri ve tespit edilen korunma ihtiyacı ile ilgili olarak, yasaların öngördüğü ihbar yükümlülüğü çerçevesinde hareket edilir.

9. Bir üyenin ortak çalışma ilkelerine bağlı kalarak yürüttüğü faaliyetler sırasında haksız bir engelleme ve müdahale ile karşılaşması halinde Ortaklık Ağı bu durumla karşılaşan üyenin yanında olmayı ve destek olmayı ilke olarak kabul eder.

Üyeler Arasında Haberleşme 

Ortaklık Ağı üyeleri arasında bilgi akışını sağlamak üzere web tabanlı bir haberleşme ağı ve web sitesi oluşturulur. Web sitesi Ortaklık Ağı dışındaki kişi ve kuruluşlara da açık biçimde dizayn edilir. Ayrıca Sekretarya sosyal medya araçlarını da kullanarak bilginin yaygınlaştırılması sağlar. Sekreterya üyelerin faaliyetlerinin ve Ortaklık Ağı’nın çalışmalarının yer aldığı bir elektronik bülten hazırlayarak iletişim kanalları üzerinden paylaşır.

Giderler

Ortaklık Ağı faaliyetlerinin giderleri mümkün olduğunca Ağ üyeleri tarafından karşılanır. Yürütülecek çalışmalarda Ağ üyeleri tarafından karşılanamayacak giderlerin olması durumunda ulusal veya uluslararası işbirliği yapılabilecek kuruluşlar ve sponsorlardan yararlanılabilir. Bunun usul ve yöntemi hakkında karar Genel Kurul’da alınır ve Yürütme Kurulu kararına göre çalışma yürütülür. 

Ortaklık Ağı’nın Logosu ve Kullanımı

Ortaklık Ağı’nın logosu ancak Yürütme Kurulu’nun kararıyla üyelerin kurumsal çalışmalarında ya da üçüncü tüzel şahısların çalışmalarında kullanılabilir. Sekretarya bu konuda bilgilendirilir.