Ortaklık Ağı’ndan Milletvekillerine Açık Mektup

28.10.2016 10:00

Ortaklık Ağı’ndan Milletvekillerine Açık Mektup

Değerli Milletvekilleri,

Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı olarak, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin vardıkları mutabakat çerçevesinde başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulmasına karar verilen Meclis Araştırma Komisyonu’nu destekliyor, komisyon çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarının katılımına yer verilmesini talep ediyoruz.

Hangi partiden olursanız olun, Çocukların Milletvekili olun, Çocuğa Karşı Şiddeti Önleyin!

2014 ceza istatistiklerine göre çocukların cinsel bütünlüğe karşı en az 24825 suç davası kararı çıkmış, bunlardan %60’a yakına mahkumiyet kararı çıkmıştır!

Ortaklık Ağı, çocuğa karşı cinsel şiddet için alınması gereken önlemleri siz değerli milletvekillerinin bilgisine sunar:

 • Erken çocukluk döneminden başlayarak çocuklar için, anne-babalar için, çocuklara bakım ve eğitim hizmeti verenler için ve çocuklarla çalışan profesyoneller için Avrupa Konseyi’nin 5te1 Kampanyası ve benzeri bilgilendirme kampanyaları ve eğitimleri Aile Sosyal Politika Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından STK’ların katılımıyla yapılması,
 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel ve üreme sağlığı eğitimi müfredata aktarılması,
 • Çocuğa karşı cinsel sömürü ve istismarın önlenmesine yönelik kanıtlara dayalı uygulamalar geliştirmek için politika kararlarını almamızı sağlayacak amacıyla vaka ve yaygınlık oranları, zaman içindeki eğilimleri ve olguların coğrafi dağılımını anlamamızı sağlayacak, risk faktörlerini belirleyici epidemiyolojik araştırmalar yapılması
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Çocuk Hakları İzleme Komitesi’nin daimi bir komisyona dönüşmesi,
 • Avrupa Konseyi Çocuğun Cinsel Sömürü ve İstismardan Korunması (Lanzarote) Sözleşmesi (özellikle 18-24 arasındaki maddeler temelinde) ve diğer ilgili uluslararası yasalar ışığında Anayasa ve yasalarda değişikliklerin yapılması,
 • Çocuğun cinsel sömürü ve istismardan korunması için kayıt sistemi ve düzenli, ayrıştırılmış istatistik sistemin oluşturulması,
 • Çocuğun cinsel sömürü ve istismarı suçu faillerin kaydı ve bir daha bu sucu islememeleri için izlenmeleri,
 • Çocuklarla çalışacakların işe alımında idari ya da adli kayıtlarının
 • TÜBITAK ve TUBA desteği ile bir araştırma gündemi belirlenmesi ve araştırmalara (özellikle tekrarlanan araştırmalara) destek verilmesi,
 • Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı teşkilat yapılanmasında içinde çocuğun savunuculuğunu yapacak “çocuk koruma görevlisi” adı altında yeni bir yapı kurulması,
 • Yüksek Öğretim Kurumu kararıyla çocukla ilgili tüm yükseköğretim bölümlerinin çocuk hakları, çocuk gelişimi ve çocuk koruma eğitiminin zorunlu ders olarak okutulması,
 • Çocuğun rehabilitasyonu zorunluluğunun yasal güvenceye alınması

Saygılarımızla

Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı

* Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı Türkiye genelinde 75 Çocuk Hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarından oluşmaktadır.  http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/hakkimizda