Ortak Politika Notu: Çocuğa karşı cinsel sömürü ve istismar önlenebilir!

01.05.2014 10:59

2013 ceza istatistiklerine göre çocukların cinsel bütünlüğüne karşı en az 19757 suç davası açılmış, toplam cinsel saldırı suçlarının %46sı! Bunlardan 14417 mahkumiyet almış, toplam mahkumiyetlerin %61i(Adalet Bakanlığı, 2013)

Çocuga karşı cinsel sömürü ve istismar tüm dünyada oldugu gibi Türkiye’de de toplumun her kesiminde çocukların sağlıklı fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimine zarar vermekte, çocukların hayatlarında onarılması çok güç kalıcı etkiler bırakmaktadır. Bu etkiler ülkelerin sosyal barışını sarsmakta, adalete ve devlet sistemine olan inancı da zedelerken ekonomik olarak da sağlıklı ve yaratıcı işgücünü etkilediği için ülkelerin kalkınmasına da olumsuz etki yapmaktadır.

Oysa, çocuğa karşı cinsel sömürü ve istismar önlenebilir! Atılması gereken tüm adımlar Türkiye’de dahil Avrupa Konseyi üyesi 47  ülkenin yetkilileri ve tüm dünya ülkelerinden uzmanların katkılarıyla belirlenmiş uluslararası yasalarda açık bir şekilde belirtilmiştir.