ICC, ÇAÇAv ve CRIN ortaklığında Stratejik Davalama Eğitici Eğitimi Ankara’da yapıldı.

07.03.2015 10:00

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağ’nın paydaşlarından biri olduğu, Sivil Düşün AB Programı tarafından desteklenen ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen “Mevcut çocuk hakları ağlarının çocukların sesi olarak harekete geçmesi için güçlendirilmesi – uluslararası ile ulusal ve yerel arasında bağlantı kurmak” projesinin ilk etkinliklerinden biri olan Stratejik Davalama Eğitici Eğitimi 25-28 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Çocuk Hakları Uluslararası Ağı (CRIN), Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv) ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) ortaklığında düzenlenen 4 günlük eğitici eğitimine katılan uzmanlar, stratejik davalama da dahil olmak üzere güçlü yasal savunuculuk yöntemleriyle ilgili deneyim ve bilgilerini farklı illerden katılan ÇAÇAv üyesi avukatlarla paylaştı.

ÇAÇAv’ın proje kapsamında açacağı 2 stratejik dava ve 3 dava izlemesine temel oluşturmasının hedeflendiği eğitici eğitimde yaş ve engellilik üzerinden yapılan ayrımcılık ile eğitim hakkı konuları tartışıldı.

Kazanılan bilgi ve deneyimler ile ICC ve ÇAÇAv ortaklığında hazırlanacak olan Stratejik Davalama Kılavuzları, Aralık 2015’te tüm avukat ve STÖ’lerin erişimine açılacak.

Proje kapsamında açılacak ve izlenecek davalarla ilgili olarak projeden faydalanan diğer çocuk hakları ağları ile – başta Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı, Çocuğa Karşı Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı, Çocuk Gelinlere Hayır Ulusal Platformu olmak üzere – yürütülecek bir danışma süreci ile ortak savunuculuk yapılması ve ağların çocuklar için ortak harekete geçmesi hedefleniyor.