Dünya Kız Çocukları Günü

29.10.2016 10:00

BUGÜN DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ: KIZ ÇOCUKLARI İÇİN SÜRDÜRÜLBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı olarak Dünya Kız Çocukları Günü’nde Türkiye’nin de kabul ettiği Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri taahhütlerini hatırlatıyoruz.

Dünya Kız Çocukları Günü 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kız çocuklarının insan haklarını güçlendirmek, kız çocuklarının yaşadığı ayrımcılık ve istismar çeşitlerine dikkat çekmek, cinsiyet eşitsizliğinin altını çizmek için belirlendi.

Bu yıl 5incisi olan Dünya Kız Çocukları Günü aynı zamanda 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygulanmaya başlamasından sonra ilk Dünya Kız Çocukları Günü.

Birleşmiş Milletler’in tüm üye devletlerinin kabul ettiği 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile dünya ülkeleri kız çocuklarının güçlendirilmesi ve kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi için şu taahhütlerde bulunmuştu:

 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek
 • Çocuk evliliği, erken yaşta zorla evlendirilme gibi bütün zararlı uygulamaların ortadan kaldırılması
 • Kamu alanları ve özel alanlarda, bütün kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, kadın ticareti, cinsel ve her türlü istismarı da kapsayan şiddetin her türünün ortadan kaldırılması
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde güçlenmeleri için sağlam politikaların ve yasal olarak uygulanabilir mevzuatların kabul edilmesi ve güçlendirilmesi
 • 2030’a kadar herkesin yeterli temizlik ve sıhhi koşullara eşit biçimde erişiminin sağlanması ve kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan durumda olan kişilerin ihtiyaçlarına özel önem göstermek

Türkiye’de Adli istatistiklere göre kız çocukları en çok yaralama başta olmak üzere cinsel suçlar mağduru olarak güvenlik birimlerine getiriliyor.

2015 yılında güvenlik birimine getirilen cinsel suç mağduru 12 689 çocuğun 11 211’i kız çocuğu

Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Konseyi Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Çocukların Korunmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi ÖNLEYİCİ TEDBİRLER için ne diyor?

 • Çocuklarla temas halinde çalışanların işe alınması, eğitimleri ve bilinçlendirilmesi
 • Çocukların cinsel istismar ve sömürü konusunda bilgilendirilmesi ve kendilerini koruyabilecek donanıma sahip olabilmeleri
 • Sözleşmedeki suçları işleyeceğinden korkan kişilere müdahale/destek programlarının geliştirilmesi ve durum /risk değerlendirilmesinin yapılması
 • Çocuk, özel sektör, medya ve sivil toplumun ortak çalışması gerekiyor

2015 yılında güvenlik birimine getirilen kız çocuklarının

 • 26 417’i yaralama mağduru
 • 11 211’i cinsel suçlar mağduru
 • 2 668’i tehdit mağduru
 • 7502’i hakaret mağduru
 • 1 532’i hırsızlık mağduru
 • 5 226’i aile düzenine karşı suçlar mağduru
 • 161’i bilişim suçları mağduru

 

KIZ ÇOCUKLARINA KARŞI ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ ÖNLENEBİLİR

 

İletişim

www.cocugasiddetionluyoruz.net bilgi@cocugasiddetionluyoruz.net
www.cocuklarlagucluyuz.net bilgi@cocuklarlagucluyuz.net


 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.kureselhedefler.org/

Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili daha fazla bilgi için  http://www.dunyakizcocuklari.org/