Yargı Reformunda Çocuk Hakları

Bu öneri metninde Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan dört (4) farklı düzenleme değerlendirilmiştir. Değerlendirme Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve bu Sözleşme’ye göre düzenlenen iç hukuk belgeleri referans alınarak yapılmıştır.

Ekim 2019’da görüşülen Yargı Paketi, adalet sistemi ile temas eden çocuklar bakımından olumlu olarak değerlendirilebilecek adımlar içermekle birlikte çocuk haklarının tam anlamı ile hayata geçirilmesi için halen geliştirilmesi gereken alanların olduğu ve eldeki düzenlemelerin yeterli olmadığı görülmektedir. Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı, görüşülmekte olan yargı paketinde yer alan ve ivedilikle tekrar ele alınması gereken 4 maddeye ilişkin önerilerini aşağıda sunmuştur.

Yargı Reformu Paketi'nin Çocuk Hakları Açısından Değerlendirilmesi_08.10.2019.pdf