13 EKİM YASAMA SÜRECİNE SİVİL TOPLUMUN KATILIMI

Değerli Ortaklık Ağı üyeleri,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yasama süreçlerine ilişkin pek çok
değişikliği beraberinde getirmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile meclisteki yasama süreci hakkında
bilgi vermek ve bu sürece sivil toplumun etkin katılımını sağlamak
amacıyla, Yasama Derneği (YASADER) uzmanlarının eğitim vereceği bir
çalıştay düzenlenecektir.

Söz konusu çalıştay aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarının meclis
bünyesindeki yasama ve denetim faaliyetlerini izleyebilmesi ve ilgili
süreçlere etkin bir şekilde katılım göstermesine yardımcı olacak
araçları öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Bu bağlamda, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı üyesi sivil
toplum örgütü temsilcilerine yönelik düzenlecek olan bu çalıştayı, 13
Ekim 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştireceğimizi bildirmekten
mutluluk duyarız.

Çalıştay aşağıdaki başlıklar çerçevesinde gerçekleştirilecektir:
1. Yasamaya Yönelik Temel Kavramlar ve Kurumlar
2. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kanun Yapım Süreci
3. Parlamenter Denetim Yolları
4. Kanun Teklifi Taslağı Hazırlama Çalışması
5. Denetim Önergeleri Taslak Hazırlama Çalışması

Yeri ve gündemi daha sonra paylaşılacak olan çalıştaya sınırlı sayıda
kişinin katılımı mümkün olabilecektir.

Bu kapsamda, katılım durumunuzu ad-soyad, kurum, şehir, telefon ve
e-mail adresinizle beraber damla.kuru@bilkent.edu.tr ya da
irem.kor@bilkent.edu.tr adresine ya da 0 312 290 29 38 / 0 312 290 23
66 telefon numarasına, en geç 30 Eylül 2018 Pazar Günü’ne kadar
bildirmenizi rica ederiz.