DUYURULAR

Sivil Toplumla Buluşmalar Toplantısı, 23 Kasım 2021
detaylı bilgi
Çocukların Haklarını Korumakla Yükümlüsünüz!
detaylı bilgi
İstanbul Sözleşmesi sadece şiddete maruz bırakılan kadınlar için değil ÇOCUKLAR VE GENÇLER için de önemlidir!
detaylı bilgi
Sivil Toplumla Buluşmalar Toplantısı, 23 Kasım 2021
Çocukların Haklarını Korumakla Yükümlüsünüz!
İstanbul Sözleşmesi sadece şiddete maruz bırakılan kadınlar için değil ÇOCUKLAR VE GENÇLER için de önemlidir!
Covid-19 Salgını Döneminde Çocukların Gelişimi ve Ruh Sağlığı
Pandemi Döneminde Engelli Çocukların Eğitim Durumu
Pandemi Döneminde Çocuk Mahpuslar ve Mahpus Anneleriyle Tutulan Çocuklar
Pandemi Döneminde Çocukların Durumları
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi'nde Çocuk Haklarını Savunmak: Yöntemler ve Fırsatlar
Çocuk Katılımında Alternatif Uygulamalar Söyleşisi
Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu Hakkında Söyleşi
Çocuk Evlilikleriyle Mücadelede Yerelden Küresele İlham Veren Uygulamalar Söyleşisi
Cinsel İstismarla Mücadelede Toplumsal Algı ve Dönüşüm Söyleşisi
Af Yasasına İlişkin Ortaklık Ağı Bildirisi
Pandemi döneminde "İzleme, Raporlama ve Savunu" webinarına davetlisiniz.
Dijital Ebeveynlik İçin İpuçları
Covid-19 Salgınında Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Çocuklara Dair Alınması Gereken Önlemler
Birlikte tekrar söylüyoruz 18 yaşına kadar her birey çocuktur
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı Çocuk Koruma ve Çocuk Katılımı Politika Belgeleri Yayımlandı
KİKAP Trabzon Çocuk Hakları ve Mahremiyet Eğitimi
Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu Çalıştayı, 15 Kasım 2019, Ankara
Yargı Reformunda Çocuk Hakları
CRC Hükümet Raporu-Türkçe
Ortaklık Ağı Evrensel Periyodik İnceleme Raporu
Kamu Denetçiliği Kurumu Çocuk Başvuru Videosu Yayınlandı
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
13 EKİM YASAMA SÜRECİNE SİVİL TOPLUMUN KATILIMI
Mardin ve İzmir’de Belediye Çalışanlarına Yönelik Akran Zorbalığı ve Çocuk Hakları Eğitimi Verildi!
Kamu Denetçiliği Kurumu Bilgilendirme Toplantısı, 28 Nisan 2018, Mardin
Kanıt Oluşturma ve Kanıt Temelli Savunuculuk Toplantısı, 27 Nisan Ankara
21-22 Nisan Engelli Çocuk Hakları Ağı Toplantısı
Kanıt Oluşturma ve Kanıt Temelli İzleme Toplantısı, 14 Nisan 2018, İzmir
Ailelere Yönelik Kamu Denetçiliği Kurumu Bilgilendirme Toplantısı, 19 Mart 2018, Eskişehir
Kanıt Oluşturma ve Kanıt Temelli İzleme Toplantısı, 17 Mart 2018
Barolar İçin Hazırlanan Gösterge Seti Danışma Toplantısı, 28 Şubat 2018
Yeni Medya ve Çocuğa Karşı Şiddet Toplantısı, 26 Şubat 2018
Sivil Toplumda Ağ Yönetişimi İçin Pratik Bir Kılavuz Yayınlandı!
Çocuklar İçin ve Çocuklarla Birlikte Yapılan Çalışmalarda Etik İlkeler
Çocuk Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri için Katılımlı Eylem Araştırması ve Öğrenme Yöntemi Uygulama Kılavuzu Yayınlandı!
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Çocukların Kamu Denetçiliği Kurumu’na Erişim Toplantısı
Çocuk Hakları ve Sosyal Medya Planlama Toplantısı
Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Danışma Toplantısı, 9 Ocak 2018
Çocuk Vakfı’ndan TBMM Çocuk Komisyonu Kurulması Önerisi
İnsan Hakları Derneği’nin 20 Kasım Çocuk Hakları Günü Raporu
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye’de Durum
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin Türkçeye Uyarlamış olduğu ”Çocuklar için Onay” adlı videosu yayınlandı!
Kamu Denetçiliği Kurumu ile Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı Çocuklar İçin Bir Araya Geldi!
Okullarda Zorbalığa Hayır Kampanya Açılış Toplantısı
9-10 Eylül Küçük Destek Programı Deneyim Paylaşım Etkinliği
Çocuk Vakfı’nın Mağdur Hakları Kanun Taslağı Hakkında Adalet Bakanlığı’na Önerileri Basın Duyurusu
Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu Toplantısı: Çalışma Ortamlarında Şiddet, Çocuk İşçiliği
YEREL DÜZEYDE ÇOCUK İHMALİNİ VE İSTİSMARINI ÖNLEME ÇALIŞTAYI-4
13-14 Temmuz, Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi Odağında Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı
Mağdur Hakları Kanun Tasarısı
Mağdur Hizmetlerinde STK ve Kamu Rollerinin Analizi Çalıştayı
4-5 TEMMUZ 2017, SİVİL TOPLUM FORUMU
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, ‘Gençler Arası İlişkilerde Flört Şiddeti’ adlı bilgilendirici broşürü çıktı!
İnsani Yardım Eylemlerinde Çocuk Koruma Birliğine Üyeliğimiz Kabul Edildi!
İnsan Hakları Derneği 1. Çocuk Hakları Sempozyumu
Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu: Okullarda ve Aile İçinde Şiddet
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklı Ağı Üyeleri Çocuklar için Belediyelerle Bir Araya Geldi
Tarlabaşı Toplum Merkezi, Çocukların Şiddet Algısı Proje Sergisi
Futbolda Cinsel Şiddet ve Cinsiyet Ayrımcılığı Sempozyumu
GENEL KURUL TOPLANTI RAPORUMUZ ÇIKTI!
İnsan Hakları Derneği’nin 2016 Yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çocuk Haklarına Yönelik İhlaller Raporu
İnsan Hakları Derneği’nin Adana Aladağ’daki Yurt Yangınına Dair Açıklaması
“Çocuk Çok Haklı” Paneli
Ağımızın Cinsiyet Eşitliği Politika Notu
Kampanya Hazırlıkları: Çocuklara Fiziksel Cezanın Sonlandırılması için Birlikte Harekete Geçiyoruz
Cinsellik amaçlı çocuk ticaretine karşı mücadelede çalışmaların artırılması şart
Ağımızın çocuğa bedensel cezalandırmanın yasaklanması kapmanyası medyada ses buluyor!
Çocuk Vakfı’ndan Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Konusunda 3 Maddelik Acil Yol Haritası Önerisi
Eksi 25 Derneği Cinsel İstismar Yasa Önergesi Açıklaması
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Açıklaması
Üyelerimizden Hümanist Büro’dan Altı Soruda Karaman Davası
18 Kasım Avrupa Çocuğun Cinsel Sömürüsü ve İstismarına Son Verme Günü
ÇOCUKLARI HAPSETMEMEK MÜMKÜN!
Çocuk Ombudsmanlığı Sempozyumun Türkçe ve İngilizce raporu yayınlandı!
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
Birlikte tekrar söylüyoruz! 18 yaşına kadar her birey çocuktur! Evlilik müessesi yetişkinler içindir, çocuklar için değil! Yaşı ne olursa olsun cinsel istismarda rıza aranmaz!
Birlikte tekrar söylüyoruz! 18 yaşına kadar her birey çocuktur! Evlilik müessesi yetişkinler içindir, çocuklar için değil! Yaşı ne olursa olsun cinsel istismarda rıza aranmaz!