Ağın Yayınları

Bilgi Notu

Akran Zorbalığı Bilgi Notu-Anne Babalara ve Çocuğun Bakımından Sorumlu Kişilere Öneriler
Akran Zorbalığı Bilgi Notu-Çocuklar İçin Öneriler
Akran Zorbalığı Bilgi Notu-Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Eğitim Bakanlığı Neler Yapabilir?
Akran Zorbalığı Bilgi Notu-Öğretmenlere Öneriler
Çocuğun Kendisi İle İlgili Kararlara Katılım Hakkı Bilgi Notu
Cinsel İstismar Bilgi Notu
Çatışma Bölgelerindeki Çocuklar Bilgi Notu
Engelli Çocuklar Bilgi Notu
Akran Zorbalığı Bilgi Notu
Çocuk ve Medya Algısı Bilgi Notu
Roman Çocuklar Bilgi Notu
Küçük Destek Programı Özet Kitapçık
Çocuklara Her Türlü Ortamda Fiziksel/Bedensel Cezanın Yasaklanması
AB İlerleme Raporunda Çocuk Hakları
Çocuğa Karşı Şiddetin Elen Alınmasında ve Önlenmesinde Ulusal Eylem Planının Rolü
Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Özet Bilgi Notu
Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu
Yeni Medya ve Çocuğa Karşı Şiddet Politika Belgesi
Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu
Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu
Çocuğa Karşı Şiddet Vakalarının İzlenmesi İçin Diyarbakır Barosu ve TÜİK Verileri Bilgi Notu
Çocuğa Karşı Şiddet Vakalarının İzlenmesi İçin Ankara Barosu ve TÜİK Verileri Bilgi Notu
Çocuğa Karşı Şiddet Vakalarının İzlenmesi İçin Trabzon Barosu ve TÜİK Verileri Bilgi Notu
Çocuğa Karşı Şiddet Vakalarının İzlenmesi İçin Şanlıurfa Barosu ve TÜİK Verileri Bilgi Notu
Mahpus Kız Çocukları Bilgi Notu
ÇOCUĞA KARŞI CİNSEL ŞİDDET SUÇLARINA İLİŞKİN TÜRK CEZA KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ BİLGİ NOTU

Broşür / Poster

El Kitabı

Kılavuz

Politika Belgesi

Bildiri

Çocuğa Karşı Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi Politika Notu
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye’de Durum
Türk Ceza Kanunu’nda Çocuk Cinsel İstismarı Maddesindeki Değişiklik İle İlgili Çağrımız! #BirBileneSorun
BİRLİKTE TEKRAR SÖYLÜYORUZ: EVLİLİK MÜESSESİ YETİSKİNLER İÇİNDİR, ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİL! ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARINDA RIZA ARANMAZ!
Ortaklık Ağı’ndan Milletvekillerine Açık Mektup
Kampanya Hazırlıkları: Çocuklara Fiziksel Cezanın Sonlandırılması için Birlikte Harekete Geçiyoruz
18 Kasım’da Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı Basındaydı!
Dünya Kız Çocukları Günü
Ankara’da 10 Ekim’de Gerçekleştirilen Terör Saldırıları ve Çocuğa karşı Şiddet
Türkiye’de Suriyeli Çocuklar Cinsel Sömürü için Satılıyor – Buna Suskun mu Kalacaksın?
Türk Ceza Kanunu’nda Çocuk Cinsel İstismarı Maddesindeki Değişiklik İle İlgili Çağrımız! #BirBileneSorun
Kampanya: Çocuğa şiddet savunulamaz, kabul edilemez, önlenebilir!
Panel Daveti: Fiziksel Cezanın Sonlandırılması İçin Birlikte Harekete Geçiyoruz
Cinsel İstismara Çözüm: Adalet, Koruma ve Rehabilitasyon Kampanyamıza Basından Destek!
Çocuklara Yönelik Riskli İçerik Üreten Youtubera Ödül!
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
Görüşe Açılan Mağdur Hakları Yasa Tasarısı Taslağında Tüm Çocuklar Düşünülmeli!
KAYIP ÇOCUK YARDIM & DESTEK HATTI KAMPANYASINA SEN DE EVET DE
Cinsel İstismar Vakalarına İlişkin 3 Soru ve Medya Taraması
Birlikte tekrar söylüyoruz 18 yaşına kadar her birey çocuktur

Rapor

İngilizce Yayınlar