BM Çocuk Hakları Komitesi’nin 2012 tarihli Türkiye sonuç gözlemlerinde çocukları zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele ya da cezaya tabi tutanların sorumlu tutulması ve hesap verebilirliğinin sağlanmasının gerekliliği belirtilmiştir.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) PISA 2015 Sonuçları Raporu’nda zorbalık, öğrencilerin refahı için en tedirgin edici tehdit olarak tanımlanmıştır.
BM ÇHS, ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Avrupa Konseyi Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı uyarınca taraf devletler, çocukların sağlığını, güvenliğini, ahlakını, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişimini, eğitimini olumsuz olarak etkileme riski olan işlerde çalıştırılmasından korunma hakkını kabul ederler.
Sivil Toplumla Buluşmalar Toplantısı, 23 Kasım 2021
Çocukların Haklarını Korumakla Yükümlüsünüz!
İstanbul Sözleşmesi sadece şiddete maruz bırakılan kadınlar için değil ÇOCUKLAR VE GENÇLER için de önemlidir!
Covid-19 Salgını Döneminde Çocukların Gelişimi ve Ruh Sağlığı
Pandemi Döneminde Engelli Çocukların Eğitim Durumu
Pandemi Döneminde Çocuk Mahpuslar ve Mahpus Anneleriyle Tutulan Çocuklar
Pandemi Döneminde Çocukların Durumları
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi'nde Çocuk Haklarını Savunmak: Yöntemler ve Fırsatlar
Çocuk Katılımında Alternatif Uygulamalar Söyleşisi
Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu Hakkında Söyleşi
Çocuk Evlilikleriyle Mücadelede Yerelden Küresele İlham Veren Uygulamalar Söyleşisi
Cinsel İstismarla Mücadelede Toplumsal Algı ve Dönüşüm Söyleşisi
Af Yasasına İlişkin Ortaklık Ağı Bildirisi
Pandemi döneminde "İzleme, Raporlama ve Savunu" webinarına davetlisiniz.
Dijital Ebeveynlik İçin İpuçları
Covid-19 Salgınında Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Çocuklara Dair Alınması Gereken Önlemler
Birlikte tekrar söylüyoruz 18 yaşına kadar her birey çocuktur
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı Çocuk Koruma ve Çocuk Katılımı Politika Belgeleri Yayımlandı
KİKAP Trabzon Çocuk Hakları ve Mahremiyet Eğitimi
Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu Çalıştayı, 15 Kasım 2019, Ankara
Yargı Reformunda Çocuk Hakları
CRC Hükümet Raporu-Türkçe
Ortaklık Ağı Evrensel Periyodik İnceleme Raporu
Kamu Denetçiliği Kurumu Çocuk Başvuru Videosu Yayınlandı
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
13 EKİM YASAMA SÜRECİNE SİVİL TOPLUMUN KATILIMI
Mardin ve İzmir’de Belediye Çalışanlarına Yönelik Akran Zorbalığı ve Çocuk Hakları Eğitimi Verildi!
TÜM HABERLER